Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 21

Statsministeren og statsrådane har normalt følgjande faste postar i sine vekeprogram: Regjeringskonferanse på statsministerens kontor måndag og torsdag kl 12.15, og Statsrådets møte på Slottet fredag kl 11.00. Det kan bli endringar i programmet.

Statsministeren og statsrådane har normalt følgjande faste postar i sine vekeprogram: Regjeringskonferanse på statsministerens kontor måndag og torsdag kl 12.15, og Statsrådets møte på Slottet fredag kl 11.00. Det kan bli endringar i programmet.

Tysdag 20. mai
Olje- og energiminister Tord Lien for overrekt CO2-atlas for norsk kontinentalsokkel frå Oljedirektoratet. Overrekkinga finner sted i Olje- og energidepartementets lokalar i Akersgata 59, kl 10.15.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Håkon Smith-Isaksen, tlf. 906 83 887.

Torsdag 22. mai
Olje- og energiminister Tord Lien hald innlegg under Energiforskningskonferansen til Norges forskingsråd på Victoria Kino i Oslo.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Håkon Smith-Isaksen, tlf. 906 83 887.

Til toppen