Utenlandske insentivordninger utredet

Kulturminister Thorhild Widvey mottok i dag Oslo Economics’ utredning om insentivordninger på filmområdet i andre land.

Statsråden mottar utredningen Intensivordning for film og TV-produksjon fra Oslo Economics 22.april2014
Kulturminister Thorhild Widvey mottar utredningen "Utredning av intensivordning for film- og TV-produksjon" fra Ove Skaug Halsos i Oslo Economics. (Foto: KUD/Ketil Frøland)
Kulturminister Thorhild Widvey mottok i dag Oslo Economics’ utredning om insentivordninger på filmområdet i andre land.

- Norsk filmproduksjon skal ha gode forhold. Men vi vil også legge til rette for at utenlandsk film kan produseres i Norge. Det kan gi positive ringvirkninger både for norsk filmbransje og næringsliv. Derfor vil vi se nærmere på hvordan vi best kan legge til rette for at utenlandske produksjoner legger sine filminnspillinger til Norge. Utredningen fra Oslo Economics legger et nødvendig og godt grunnlag for det videre arbeidet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Rapporten skal nå på høring, og vi vil komme tilbake til en innretning i stortingsmeldingen om film som kommer i løpet av våren 2015, sier Widvey.

Du kan lese hele rapporten her.

Til toppen