Utenriksdepartementet støtter HL-senteret

Utenriksdepartementet inngår en avtale med Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter på til sammen 3,2 millioner kroner.

- Avtalen med HL-senteret er viktig i en tid da menneskerettigheter er under økt press. Vi ser mange steder i verden at minoriteter, og ikke minst religiøse minoriteter, blir forfulgt. Det er skremmende å se at antisemittiske holdninger brer seg. Forskning om dette temaet vil gi grunnlag for å øke vår innsats mot denne uakseptable utviklingen, sier utenriksminister Børge Brende.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er viktig for forskning og kunnskapsformidling om Holocaust og livssynsminoriteter.

Samarbeidet med HL-senteret skal knyttes spesielt opp til historien om Holocaust. Blant tiltakene som støttes er forskning på blant annet antisemittisme, hatkriminalitet, rasisme, situasjonen for religiøse minoriteter, folkemord og beslektede brudd på menneskerettighetene. Avtalen innebærer videre støtte til studier av holdninger til jøder i et internasjonalt perspektiv.

Til toppen