Utenriksråden møtte EUs embetsverk

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

– Vi må forfølge våre interesser i EU-systemet på alle nivåer og med stor kraft, sier utenriksråd Wegger Christian Strømmen. Han var nylig i Brussel for møter på embetsnivå i EU-systemet.

– EUs utenrikspolitikk er viktig for at vi skal finne ut hvor vi skal seile her i verden. Da er det viktig å vite hvor de andre skipene rundt oss er, sier utenriksråd Strømmen. Foto: Stian Mathisen

Utenriksdepartementets øverste ledelse er politisk. Den politiske ledelsen utgjøres av statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere som utpekes hvert fjerde år etter stortingsvalg.

Den administrative ledelsen skiftes derimot ikke ut som resultat av stortingsvalg, og dens øverste leder er utenriksråd Wegger Christian Strømmen. Han var i Brussel for møter med ledere fra både EUs og Belgias embetsverk 16. og 17. oktober.

Møter EU på embetsnivå
– Norske politikere fra alle departement, møter ofte politikerne i EU. Hvorfor kommer også du, som representant fra embetsverket, til Brussel for møter med EU?

– EU er et stort byråkrati med flere formelle lag. Skal vi forvalte våre interesser skikkelig må vi ha kontakt med EU på alle nivåer av deres system og i alle ulike sammenhenger. Vi har utmerket kontakt med EU på ministernivå, og mine møter er ingen erstatning for kontakt på det nivået, men jeg er her for å møte de som jobber i EU på embetsnivå. Vi må forfølge våre interesser i EU-systemet på alle nivåer og med stor kraft. Jeg er nå her for å ta min del av den arbeidsoppgaven, sier Strømmen.

Hadde blant annet samtaler om Ukraina og Midtøsten
I løpet av to dager i Brussel hadde utenriksråden møter med blant annet EUs generaldirektorat for naboskaps- og utvidelsespolitikk, EUs utenrikstjeneste, kabinettet til kommissær Cecilia Malmström og kabinettet til EUs påtroppende høyrepresentant for utenrikssaker, Federica Mogherini.

– Møtet i dag med generalsekretær Pierre Vimont i EUs utenrikstjeneste var meget opplysende. Særlig viktig var det å snakke om situasjonen i Ukraina, og vi snakket også om Midtøsten og en hel del om EUs interne prosesser, sier Strømmen.

– Hvorfor er EUs utenrikspolitikk viktig for Norge?

– Den er kjempeviktig for Norge fordi de land i Europa som står oss nær, stort sett er medlem av EU. EUs utenrikspolitikk er viktig for at vi skal finne ut hvor vi skal seile her i verden. Da er det viktig å vite hvor de andre skipene rundt oss er, sier Strømmen.

Utenriksråden har en tredelt oppgave
Å møte EUs embetsverk er en av mange arbeidsoppgaver for utenriksråden. Strømmen beskriver sin arbeidshverdag som tredelt:

– Min første oppgave er å gi statsrådene det samlede rådet fra Utenriksdepartementets embetsverk. De kan høre mange stemmer, og det kan være en lang prosess, men det er norsk embetstradisjon at ministrene vil ha et samlet råd fra hele embetsverket. Det er min første oppgave, sier Strømmen.

Leder for 2 400 ansatte
Utenriksråden er også øverste administrative leder for alle Utenriksdepartementets ansatte.

– Utenriksdepartementet har 2 400 ansatte. Av disse jobber 850 i Oslo, 850 er stasjonert i utlandet og 800 er lokalt ansatte ved utenriksstasjonene. Å ha det øverste lederansvaret for utenrikstjenesten, er min andre oppgave.

Den tredje oppgaven, mener Strømmen har fått stadig økt betydning.

– Å representere utenrikstjenesten overfor de andre statsinstitusjonene i Norge, er en oppgave som alltid har vært del av denne stillingen, men den har blitt mye viktigere i det siste. Dette gjelder overfor Statsministerens kontor, de ulike departementene og i regjeringens mange koordinerende møter, særlig innenfor utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikken, sier Strømmen.

Mer informasjon
Les mer om Norges samarbeid med EU innen utenriks og utvikling

Til toppen