Utredning om reduserte tollsatser på miljøvarer innen 2015

Vista Analyse A/S har på oppdrag av Utenriksdepartementet utført en utredning av listen over miljøvarer som Apec-landene (Asia-Pacific Economic Cooperation) har vedtatt å redusere tollsatsene på innen utgangen av 2015.

Liberalisering av handel med såkalte miljøvarer kan støtte opp om miljø- og klimahensyn og være et bidrag til grønn vekst globalt. Utredningen analyserer varegruppene på APEC-listen og i hvilken grad de inneholder det man kan kalle miljøvarer. Vista Analyse har lagt en streng forståelse av begrepet miljøvare til grunn. Analysen konkluderer med at listen inneholder en blanding av miljøvarer i streng forstand, og andre varer.

Utredningen kan sees i sammen med arbeidet med oppfølgingen av erklæringen om global redusering av tollsatser på miljøvarer som ble vedtatt av 14 medlemmer i WTO (inkl. EU) i Davos 24. januar (se egen sak), og kan leses her.

Til toppen