Utredning om salg av alkoholholdig drikk fra nisjeprodusenter

En utredning om salg av alkoholholdig drikk direkte fra nisjeprodusenter, viser at enkelte alkoholprodukter med mer enn 4.7 % alkohol, blant annet eplesider, antakelig kan selges direkte fra produksjonsstedet uten å komme i konflikt med EØS-avtalen.

En utredning om salg av alkoholholdig drikk direkte fra nisjeprodusenter, viser at enkelte alkoholprodukter med mer enn 4,7 prosent alkohol, blant annet eplesider, antakelig kan selges direkte fra produksjonsstedet uten å komme i konflikt med EØS-avtalen.

- Dette er gledelig og vil i så fall være positivt for en rekke produsenter. Vi kommer nå til å lese rapporten nøye og bruke noe tid før Regjeringen eventuelt kommer med forslag til endringer, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP). 

Det er professor Finn Arnesen og professor Fredrik Sejersted ved Senter for Europarett som på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har utredet spørsmål knyttet til åpning av salg av alkoholholdig drikk direkte fra nisjeprodusenter. 

Utredningen foretar en EØS-rettslig vurdering av om salg fra nisjeprodusenter (”gårdssalg”) kan tillates for drikkevarer med mer enn 4,7 prosent alkohol, uten å svekke dagens Vinmonopolordning. 

Utredningen viser at det for produkter som ligger utenfor EØS-avtalen, dvs. blant annet eplesider og pæresider, antakelig er et handlingsrom  som gjør det mulig å åpne for salg av disse produktene utenfor Vinmonopolet. Utredningen viser samtidig at det er store EØS-rettslige utfordringer ved å tillate nisjesalg av produkter som er innenfor EØS-avtalen, dvs. vin basert på druer, øl og brennevin. En eventuell åpning for begrenset salg av produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen vil kreve endringer i alkoholloven og en nærmere vurdering av hvilke kriterier som skal legges til grunn for slikt salg.

Helse- og omsorgsdepartementet vil i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet se nærmere på hva dette betyr før Regjeringen tar stilling til hvordan dette vil bli fulgt opp.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på besøk i fruktgård Ulvik.
- Dette er gledelig. Vi kommer til å lese rapporten nøye og bruke noe tid før Regjeringen eventuelt kommer med forslag til endringer, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP). (Foto: LMD)
Til toppen