Utvalget som skal vurdere deling av informasjon fra Statens vegvesens ulykkesanalysearbeid (UAG), er klart

- Vi har nå et kompetent og bredt sammensatt utvalg klart. Jeg ser frem til å få belyst praksis og omfang i denne saken, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Vi har nå et kompetent og bredt sammensatt utvalg klart. Jeg ser frem til å få belyst praksis og omfang i denne saken, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen annonserte i mai i år at han ville sette ned et uavhengig utvalg for å vurdere hvordan Statens vegvesen har praktisert offentlighet knyttet til dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken.

Utvalget vil starte arbeidet i oktober og skal etter planen levere rapport til Samferdselsdepartementet våren 2015. Utvalget ledes av Professor dr. juris ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver.

Utvalgets medlemmer

- Professor dr. med Inggard Lereim, NTNU og Helse- og omsorgsdepartementet.                   
- Politiadvokat Kristin Bjelkemyr, Utrykningspolitiet.
- Advokat Berit Reiss-Andersen, Reiss-Andersen & Co.     

Det vil bli opprettet et sekretariat for utvalget som skal bistå og tilrettelegge for utvalgets arbeid.

Utvalgets oppgaver

Utvalget skal blant annet kartlegge og vurdere hvordan Statens vegvesen har praktisert offentlighet av rapporter fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper, i deres arbeid med dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken. Praksis overfor pårørende, politi, påtalemyndighet, forsvarere og domstolen skal vurderes særskilt.

Se mandat, her. Mandatet avklares endelig i forbindelse med utvalgets oppstart av arbeidet.

Se pressemelding der samferdselsministeren annonserer at han ønsker ekstern vurdering, her.

 

Til toppen