Ny palestinsk regjering

– Sammen med USA og EU mener Norge at President Abbas’ nye regjering i Palestina er et viktig skritt for å igjen samle Gaza og Vestbredden under en felles regjering, sier utenriksminister Børge Brende.

– Sammen med USA og EU mener Norge at President Abbas’ nye regjering i Palestina er et viktig skritt for å igjen samle Gaza og Vestbredden under en felles regjering, sier utenriksminister Børge Brende. 

– Norge vil fortsette det nære samarbeidet vi har hatt med palestinerne siden Oslo-avtalen for å nå målsettingen om en tostatsløsning. President Abbas’ forsikringer om at den nye regjeringen anerkjenner Israel, står fast ved alle tidligere inngåtte avtaler og tar avstand fra vold som politisk virkemiddel, er avgjørende for Norges holdning. For Norge og andre giverland er dette en forutsetning for å kunne samarbeide med den nye palestinske regjeringen, sier Brende. 

 – Da jeg møtte president Abbas i forrige uke, drøftet vi både de nye mulighetene og de store utfordringene den nye regjeringen står overfor. Jeg la vekt på at internasjonal finansiering må fortsette, men kan ikke tilfalle Hamas. For denne regjeringen er det ikke aktuelt å ha kontakt på politisk nivå med Hamas, sier Brende.

Til toppen