Vanskelig potetsesong, men flott løk

Potetsesongen har for noen vært svært vanskelig, med store kvalitetsutfordringer på lager den senere tid. Situasjonen for gulrot er under kontroll, mens løk viser bedre kvalitet enn på veldig lenge. Våronna er i gang i Rogaland.

I deler av landet blir store partier med poteter avvist på pakkeriene på grunn av for mye skurv, phomaråte og skallfeil for øvrig. Graden av utsortering vil bli bekreftet når Statens landbruksforvaltning oppsummerer lagerundersøkelsen per 1. mars. Kvaliteten på poteter varierer imidlertid mellom ulike deler av landet. Sen setting har forårsaket dårlig modning og skallkvalitet i en del partier. Pakkeriene gjør sitt beste for å unngå at varer av dårlig kvalitet kommer ut i butikker. Liknende utfordringer har man på mandelpoteter.

Om Statens landbruksforvaltning
Statens landbruksforvaltning er et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet.

Til toppen