Vedtak fra Tariffnemnda

Tariffnemnda fattet 27. november 2014 vedtak om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge, jordbruks- og gartnerinæringene og private renholdsbedrifter.

Tariffnemnda fattet 27. november 2014 vedtak om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge, jordbruks- og gartnerinæringene og private renholdsbedrifter. Vedtakene er publisert på Tariffnemndas hjemmeside. Les vedtakene her.

Tariffnemnda fattet også vedtak om fortsatt allmenngjøring av Industrioverenskomsten (VO-delen) for skips- og verftsindustrien, samt nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter. Disse vedtakene vil bli publisert på Tariffnemndas hjemmeside så snart de er ferdige.

Til toppen