Vekst er prioritet nummer én

Av Maria Hoel, EU-delegasjonen

Om to uker tar Italia over formannskapet i EU. Høyt på agendaen står vekst, energisikkerhet og migrasjon.

Stefano Sannino, Italias ambassadør til EU, har ved en rekke anledninger presentert formannskapets prioriteringer. Her under et EPC-seminar. Foto: Maria Hoel, EU-delegasjonen

Italias ambassadør til EU, Stefano Sannino, har ved flere anledninger presentert prioriteringene til det påtroppende formannskapet for interesserte tilhørere, senest 16. juni i EFTA-sekretariatet. 1. juli vil Italia overta det roterende formannskapet i Rådet for den europeiske union for tolvte gang. Dette skjer på et tidspunkt der EU befinner seg i en overgangsperiode som følge av valget i Europaparlamentet.

– Ambisiøse og realistiske prioriteringer
I løpet av det neste halvåret skal det velges ny president for Europakommisjonen, ny høyrepresentant med ansvar for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk og ny president for Det europeiske råd. Sist, men ikke minst, skal hele kollegiet av kommissærer skiftes ut. I denne perioden vil formannskapet ha en viktig rolle i å sikre at overgangen blir så myk som mulig.

– Vi har forsøkt å være ambisiøse og samtidig realistiske i våre prioriteringer for denne perioden. Brussel er ikke en by for revolusjon, sier Stefano Sannino, Italias ambassadør til EU.

Vil rette søkelyset mot den digitale økonomien
Vekst, energi og justis er tre områder som ifølge Sannino har prioritet under det italienske formannskapet. Øverst på listen står EUs agenda for vekst. For å oppnå vekst innen økonomi og sysselsetting må EU gjøre en større innsats.

Det italienske formannskapet vil se på EUs konkurranseevne ved å rette søkelyset mot særlig to områder – energisektoren og den digitale økonomien. Stikkord for energifeltet er energisikkerhet, grønne jobber og klima- og energirammeverket for 2030. For å oppnå vekst ønsker formannskapet også å se på industriens vekstvilkår, ungdomsledighet og investeringsaktivitet.

Italia vil arrangere to konferanser om økonomi i løpet av formannskapsperioden. En om digital økonomi og en annen om implementeringen av ungdomsgarantien.

Budsjettkonsolidering og strukturelle reformer
Når det gjelder prioriteringer innenfor økonomi- og finansområdet fortalte Sannino at detaljer vil presenteres i Rådet for økonomiske og pengepolitiske saker (ECOFIN) i juli, men budsjettkonsolidering og strukturelle reformer vil være viktige stikkord. Italia vil også ta initiativ til å skape gode rammer for investeringer i vekstfremmende tiltak.

Den europeiske sentralbankens arbeid med den nye overvåkningsmekanismen for banksektoren skal være på plass i november 2014. Bekjempelse av hvitvasking av penger vil være en viktig sak for formannskapet på dette området.

– EU må utvikle en felles tilnærming til migrasjon
EU skal i 2014 ferdigstille det nye justisprogrammet for perioden 2015-2020. I en tid der migrasjonspresset på EUs yttergrenser øker er det ifølge Sannino nødvendig at unionen overkommer skillet mellom nord og sør. EU må derfor utvikle en felles tilnærming som bygger på solidaritet og ansvar.

For å møte utfordringene knyttet til migrasjon ønsker Italia å øke samarbeidet med tredjeland, FN-organisasjoner og frivillige organisasjoner.

– Når det gjelder migrasjon må vi bevege oss bort fra konfrontasjon og mot samarbeid. Til syvende og sist er vi alle i samme båt. Vi må takle problemet som en felles utfordring. Vi ønsker å styrke Frontex og jobbe sammen med organisasjoner som Den internasjonale organisasjonen for migrasjon og Den afrikanske union, sa Sannino.

Innenfor justis- og innenriksområdet vil arbeidet med en europeisk påtalemyndighet og personvernpakken være av prioritet for det italienske formannskapet. De vil også overvåke gjennomføringen av konvensjonen om beskyttelse av menneskerettigheter og de grunnleggende friheter.

Ønsker en sterk felles utenrikspolitikk
Når det gjelder den utenriksdimensjonen vil Italia jobbe for å utvikle en sterk felles utenrikspolitikk. Det vil jobbes med initiativer i Midtøsten og i Middelhavet. Sannino uttrykte at det er særlig viktig for EU å bidra til stabilitet i Libya, Syria og Egypt.

– Italia har lenge vært overbevist om at EU må utvikle en sterk felles utenrikspolitikk. Nå har vi et godt grunnlag på plass gjennom EEAS. Dette er et noe vi ønsker å jobbe videre med, sa Sannino.

Ambassadøren la videre vekt på det nære samarbeidet med EFTA-landene og EUs øvrige naboland.

EU skal med Italia i førersetet også definere en utviklingsstrategi og videreføre arbeidet med frihandelsavtaler med blant annet USA, Japan, Singapore og Vietnam.

Til toppen