Verden trenger skogprodukter

De globale trendene går i skogproduktenes favør. For å sikre konkurransekraftig industri må rammebetingelser bedres og det må satses på utvikling innen verdiskapende nisjer, viser en ny markedsanalyse.

De siste månedene har Pöyry utarbeidet en markedsanalyse for skognæring i Norge, med spesielt fokus på globale trender og norske komparative fortrinn. Nå er analysen offentlig tilgjengelig.

Globale trender gir muligheter

En kartlegging av globale trender innen demografi, økonomi, politikk, miljø og teknologi gir til sammen mange muligheter for skogprodukter med lavt karbonavtrykk. Områder som byggematerialer, biodrivstoff, emballasje, kjemi og tilsetningsstoffer er eksempler på mulighetsområder for skognæring globalt.

Konkurranseutsatt næring i et land av skog

Skognæringen er en fullt ut konkurranseutsatt næring i et internasjonalt marked og krever rammevilkår som konkurrerende land. Situasjonen er ikke slik i dag påpekes det i rapporten. Norge er et land med mye skog per innbygger og har behov for en fungerende eksport. Per i dag eksporteres om lag 25 prosent av trelasten, 30-35 prosent av plateindustrien og over 80 prosent av papirproduksjonen på tross av dårligere rammebetingelser. Endring av rammevilkår er et av elementene skognæringens strategiprosess SKOG 22 har spilt inn til regjeringen. 

Tømmer.
De globale trendene går i skogproduktenes favør. (Foto: ©Bård Løken/Samfoto)
Til toppen