Verdens høyeste trehus reiser seg i Bergen

Byggingen av verdens høyeste trehus til bruk som boliger er i gang i Bergen. Nå er det montert et web-cam på byggeplassen slik at man kan følge arbeidet fortløpende.

Byggingen av verdens høyeste trehus til bruk som boliger er i gang i Bergen. Nå er det montert et web-cam på byggeplassen slik at man kan følge arbeidet fortløpende. 

Tømmer er et fornybart råstoff og trematerialer har et stort bruksområde. Skogindustrien mer enn ti-dobler verdien av tømmerstokken når den foredles. Alt som kan lages av olje kan lages av tre. Aktiv skjøtsel av skogarealene og bruk av tømmer bidrar også til å redusere innholdet av karbon i atmosfæren. 

- Et aktivt skogbruk gir fornybart råstoff i form av blant annet bygningsmaterialer. Vi bør bruke mest mulig av tømmeret i skogen til å bygge flotte og miljøvennlige bolighus, forretningsbygg og broer. Det er en mer bærekraftig bruk av skogen enn å la den stå og råtne på rot, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Bruk av tre i nye byggeprosjekter, slik vi nå ser konkrete eksempler på landet rundt, er bra for verdiskaping, bosetting og miljø, sier Listhaug.

Byggingen av verdens høyeste trehus til bruk som boliger er i gang i Bergen.
Byggingen av verdens høyeste trehus til bruk som boliger er i gang i Bergen. (Arkitekt/illustrasjon: Artec Prosjekt Team - www.3seksti.no)
Til toppen