Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Verdien av SDØE er beregnet til 1234 milliarder kroner

Verdien av statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er per 1.1.2014 beregnet til om lag 1234 milliarder kroner. Dette viser den seneste verdivurderingen Rystad Energy har utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Verdien av statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er per 1.1.2014 beregnet til om lag 1234 milliarder kroner. Dette viser den seneste verdivurderingen Rystad Energy har utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

 - Rapporten viser hvilke enorme verdier SDØE-porteføljen representerer for staten. De årlige inntektene fra SDØE-porteføljen gir betydelige tilskudd til Statens pensjonsfond - Utland, sier statsråd Tord Lien.

Netto kontantstrøm fra SDØE var henholdsvis 147 og 125 milliarder kroner for 2012 og 2013. For 2013 tilsvarer dette rundt 36 prosent av statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten. SDØE-porteføljen har som bransjen forøvrig blitt påvirket av svakt nedadgående oljepriser, økte kostnader og svakere kontantstrøm.

Økning i forventet fremtidig produksjon har bidratt til å øke verdien fra 2012 til 2014. Dette er hovedsaklig knyttet til mer ressurser i funn som Johan Sverdrup og Johan Castberg, samt økning i produserende felter som Snøhvit og Oseberg. Høyere gasspriser har også bidratt til å øke verdien. I motsatt retning trekker økte kostnader i olje- og gassektoren. Kostnadsinflasjon gjør at økningen i investeringer er høyere enn økningen i ressurser skulle tilsi. I sum er resultatet at verdien av SDØE-porteføljen omtrent den samme i 2014 som i 2012, til tross for betydelig netto kontantstrøm i perioden.

- Rapporten viser at SDØE-porteføljen har et langsiktig perspektiv og dermed forventes å generere store inntekter til staten i lang tid fremover. Regjeringen er opptatt av at denne viktige porteføljen ivaretas på en aktiv og god måte. Det er svært viktig å arbeide for å få utnyttet mest mulig av ressursene i de enkelte feltene, sier statsråd Tord Lien.

Verdivurderingen av SDØE-porteføljen er en del av Olje- og energidepartementets oppfølging av SDØE og Petoro AS. Petoro ivaretar SDØE på vegne av staten. Rapporten fra Rystad Energy ligger på Olje- og energidepartementets internettsider.

Les rapporten her.

Figurer fra rapporten.

Til toppen