Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Verdig avslutning av dykkersaken

I desember 2013 ga den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) 7 nordsjødykkere medhold i at staten har krenket Den europeiske menneskerettskonvensjon (artikkel 8) om retten til privatliv. På de øvrige punktene i saken ble staten enstemmig frikjent.

I desember 2013 ga den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) 7 nordsjødykkere medhold i at staten har krenket Den europeiske menneskerettskonvensjon (artikkel 8) om retten til privatliv. På de øvrige punktene i saken ble staten enstemmig frikjent.

* Click here for English version

For bruddet på artikkel 8, er de 7 dykkerne tilkjent en oppreising på 8 000 euro. EMD har ikke konkludert med at dykkerne har krav på erstatning for tapt arbeidsfortjeneste eller lignende ut over dette.

Regjeringen vil legge til rette for å  utbetale tilsvarende oppreisning på 8 000 euro også til andre dykkere som har vært i tilsvarende situasjon som de 7 klagerne.  Med forbehold om Stortingets samtykke, ønsker departementet å legge til rette for en god og praktisk gjennomføring av denne saken. Vi tar sikte på at 8 000 euro kan utbetales før sommeren.

Departementet vil i løpet av våren fremme en sak for Stortinget som setter et politisk punktum for dykkesaken, uavhengig av dommen i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Regjeringen foreslår at den enkelte dykker, som omfattes av kompensasjonsordningen fra 2004, tilbys en kompensasjon på 20 G, dvs 1,7 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til de 40 G som tidligere er gitt gjennom Stortingets kompensasjonsordning fra 2004. Dykkerne vil da til  sammen ha fått kompensasjon på opp til 60 G, som etter dagens G-regulering utgjør 5,1 millioner kroner.

Dykkerne har også tidligere mottatt en egen oppreisning fra Stortinget på 200 000 kroner. Dette innebærer at nordsjødykkerne, med regjeringens nye kompensasjonsordning, samlet sett er tilbudt 5,3 millioner kroner i kompensasjon og oppreisning fra staten.

Dykkere som tidligere har fått innvilget kompensasjon vil bli direkte kontaktet gjennom brev med tilbud om den nye kompensasjonen rett etter at det foreligger et bevilgningsvedtak fra Stortinget. For å motta kompensasjonen vil det være et vilkår i avtalen at den enkelte forplikter seg til ikke å gå videre med saken for domstolen, og at vedkommende stanser eventuelle pågående rettsprosesser.

Tilbudet vil stå ved lag i seks måneder etter at det er mottatt.

Til toppen