Veterinærinstituttet oppsumerer forskningsåret 2013

2013 karakteriseres som et bra år for forskning på Veterinærinstituttet (VI). EU finansieringen har blant annet har hatt en betydelig økning.

2013 karakteriseres som et bra år for forskning på Veterinærinstituttet (VI). EU finansieringen har blant annet har hatt en betydelig økning. 

Antall vitenskapelige publikasjoner er noe lavere enn i 2012, men nivå 2 publisering har økt, noe som antyder økt kvalitet. 10 doktorgradsstipendiater har gjort en vesentlig del av sitt arbeid på instituttet under veiledning av VIs forskere. Kvaliteten på avhandlingene har vært gjennomgående meget god.

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt med dyrehelse, fiskehelse og mattrygghet som kjerneområder. Instituttet mottar grunnbevilgning fra Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Norges forskningsråd. Primæroppgavene er forskning, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling til myndighetene.

Forskning
Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt med dyrehelse, fiskehelse og mattrygghet som kjerneområder. (Foto: COLOURBOX)
Til toppen