Vi takker ja til invitasjonen

Svarinnlegg i Aftenposten av statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg

I Aftenposten 26. august forteller representanter for bydeler i Oslo, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og brukerutvalg om hvordan godt samarbeid gir gode tjenester til barn og unge.I Sundvolden-plattformen står det at vi vil bidra til bedre samarbeid mellom alle tjenester som skal treffe barn og unge, slik at de ikke blir kasteballer i systemet.

Undersøkelser viser at mange barn og unge opplever stress og psykiske plager som hemmer dem i hverdagen. Mange av dem finner ikke veien til riktig hjelp. Tjenestene klarer ikke å bistå dem fordi samhandlingen ikke fungere slik den bør. Tettere samarbeid gjør at dere tidligere fanger opp barn og unge med hjelpebehov. Jeg er ikke i tvil om at vi trenger mer av det dere gjør. Resultatene vil vi kunne måle både i skole, helsevesen og Nav, men viktigst av alt: i økt livskvalitet hos det enkelte barn.

Både helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og jeg takker ja til invitasjonen. Vi kommer gjerne for å høre om hvordan Regjeringen kan bidra til å styrke samarbeidet deres.