Vidar Helgesen i EØS-rådet

Av Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen

Vidar Helgesen, statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, deltok på det halvårlige EØS-rådet i Brussel onsdag 19. november. Han hadde også samtaler med handelskommissær Cecilia Malmström.

Statsråd Vidar Helgesen deltok på det halvårlige EØS-rådet i Brussel 19. november 2014. Foto: Rune Bjåstad

Vidar Helgesen, statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, deltok på det halvårlige EØS-rådet i Brussel onsdag 19. november. Han hadde også samtaler med handelskommissær Cecilia Malmström.

Se videointervju med statsråd Helgesen nederst i artikkelen

- EØS-avtalen har tjent norske borgere og næringslivet i mer enn 20 år. Det er viktig at vi i fortsettelsen ser mulighetene og utnytter potensialet i avtalen, sier statsråd Vidar Helgesen.

- Det betyr at vi må ta fatt i utestående saker og finne realistiske og fleksible løsninger fordi dette til syvende og sist er i alles interesse, sier Helgesen.

EØS-rådet er EØS/EFTA-landenes øverste politiske dialog med EU. Ministrene møtes to ganger i året for å gjøre opp status for og gi politisk fremdrift i utviklingen av EØS-samarbeidet.

Blant temaene som ble diskutert på møtet var enigheten om en EØS-tilpasning til EUs nye tilsynsstruktur på finansmarkedsområdet, forhandlinger om EØS-midler og markedsadgang for fisk, EØS/EFTA-landenes deltakelse i EUs nye programmer og de kommende forhandlingene om handel med landbruksvarer. Det var også en orienteringsdebatt om EUs klima- og energirammeverk mot 2030 i EØS-sammenheng.

I tilknytning til EØS-rådet var det en politisk dialog om aktuelle utenrikspolitiske spørsmål. Temaene denne gangen var Ukraina og Russland, samt Syria, Irak og ISIL inkludert fremmedkrigere.

Etter møtet i EØS-rådet møtte statsråd Helgesen og hans kolleger fra de andre EFTA-landene EFTAs parlamentarikerkomité og EFTAs konsultative komité.

Les konklusjonene fra det 42. møtet i EØS-rådet her.


(Artikkelen fortsetter under bildet)

Statsråd Vidar Helgesen hadde samtaler med handelskommissær Cecilia Malmström i Brussel 19. november 2014. Foto: Stian Mathisen
Statsråd Vidar Helgesen hadde samtaler med handelskommissær Cecilia Malmström i Brussel 19. november 2014. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen


Møtte EUs nye handelskommissær
Under besøket i Brussel hadde statsråd Vidar Helgesen også samtaler med EUs nye kommissær for handel, Cecilia Malmström. Blant temaene som ble diskutert var forhandlingene om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap mellom EU og USA (TTIP).

Norges deltakelse i det indre marked gjennom EØS og den betydelige handelen Norge har med EU og USA gjør at Norge blir direkte påvirket av en transatlantisk handelsavtale. Fra norsk side er man derfor opptatt av at EØS/EFTA-landene blir regelmessig orientert om den pågående prosessen.

 

Videointervju med statsråd Vidar Helgesen om besøket i Brussel 19. novemberTil toppen