Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Videre norsk innsats i Syria

Forhold i Syria har gjort at uttransporteringen av landets kjemiske stridsmidler er forsinket, men Norge opprettholder sin forpliktelse overfor OPCW-FN til å fullføre oppdraget innen tidsfristen satt av FNs sikkerhetsråd. Denne uken ble fregattmannskapet avløst.

 Skipssjef Per Rostad og mannskap på KNM «Helge Ingstad» overvåker lasting av kjemiske stridsmidler i Latakia, Syria, 28. febuar, 2014
Skipssjef Per Rostad og mannskap på KNM «Helge Ingstad» overvåker lasting av kjemiske stridsmidler i Latakia, Syria, 28. febuar, 2014 (Marthe Brendefur, Forsvaret)

Det nye mannskapet viderefører fregatten KNM «Helge Ingstad»s eskorteoppdrag. KNM «Helge Ingstad» vil i mai byttes ut med et annet egnet fartøy fra Sjøforsvaret, med mindre operasjonen da er avsluttet.

- Vi har påtatt oss et svært viktig oppdrag på vegne av verdenssamfunnet, og akter å stå løpet ut. Ved å nå rotere mannskapet på Ingstad og forberede et annet fartøy på å overta i mai, vil vi kunne fullføre oppdraget uten at det får nevneverdige konsekvenser for fregattvåpenets andre operasjoner og øvelser, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Parallelt med KNM «Helge Ingstad»s Syria-oppdrag, seiler fregatten KNM «Thor Heyerdal» for tiden som flaggskip i Natos stående maritime styrke (SNMG1). Norge skal også stille med en fregatt i den store, amerikanske øvelsen «RIMPAC» (Rim of the Pacific Exercise) som går av stabelen i Stillehavet i juli.

Økonomiske konsekvenser
Det ble opprinnelig bevilget 30 millioner kroner til å dekke merutgiftene til Forsvarets bidrag på én fregatt og et militært støtteelement i én måned til operasjon RECSYR (Removal of chemical agents from Syria). En forlengelse til midten av mai vil beløpe seg til 54 millioner kroner ekstra. Avhengig av når fregatten avløses og hvilket fartøy som velges, vil utgiftene til det nye fartøyet komme på om lag 30 millioner kroner fram til OPCWs tidsfrist for destruering, 30. juni, 2014.

BAKGRUNN: Om operasjon RECSYR (Removal of chemical agents from Syria)
FNs sikkerhetsråd har pålagt Syria å destruere sitt kjemiske våpenprogram innen 30. juni, 2014. Norge besluttet i november 2013, i samarbeid med Danmark, å påta seg oppdraget med å uttransportere landets kjemiske stridsmidler på vegne av OPCW-FN. Norge stilte med ett sivilt lastefartøy og én fregatt med et militært støtteelement. I følge OPCWs opprinnelige plan, skulle kjemikaliene være ute av Syria innen 5. februar. Prosessen er imidlertid forsinket på grunn av sikkerhetssituasjonen og logistiske utfordringer på bakken.

Til toppen