Videreutdanning styrker undervisningen

94 prosent av lærerne som tar videreutdanning mener kvaliteten på studiet er god eller svært god. I tillegg mener tre av fire at de har blitt bedre til å undervise.

– Lærerne er gjennomgående fornøyd med videreutdanningstilbudet, og et stort flertall synes de har blitt bedre til å undervise. Det er gledelig når vi vet at læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Deltagerundersøkelsen 2014 viser hvor fornøyde lærerne er med videreutdanningstilbudet de får gjennom Kompetanse for kvalitet. Undersøkelsen er gjort av NIFU og gjelder lærere som tok videreutdanning skoleåret 2013/2014.

Rapporten peker på en avgjørende forutsetning for at videreutdanning gir gode resultater: At skoleeier og den enkelte skole har en kultur for læring der man deler kunnskap.

– Den enkelte skole må ta ansvar for at lærere som tar videreutdanning får dele og ta i bruk kunnskapen sin, understreker kunnskapsministeren.

I høst begynte rundt 3600 norske lærere på en videreutdanning. Regjeringen vil fortsette satsingen på videreutdanning i årene som kommer.

– Vi er i full gang med den største satsingen på etter- og videreutdanning for lærere noensinne. Gode lærere er kunnskapstørste og engasjerte, og det er vår oppgave å sørge for at de får det faglige påfyllet de ønsker og har bruk for, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Lenke til rapporten

FAKTA:

  • Deltagerundersøkelsen er en årlig undersøkelse blant lærere som tar videreutdanning i regi av programmet Kompetanse for kvalitet. 
  • Undersøkelsen er gjort av NIFU og gjelder lærere som tok videreutdanning skoleåret 2013/2014. 
  • 94 prosent av deltagerne mener kvaliteten på studiet er god eller svært god. De opplever høy kvalitet på det faglige innholdet og god tilrettelegging på studiestedene.  
  • 87 prosent av deltagerne mener at de har hatt stor eller svært stor nytte av studiet i sin egen undervisning.  
  • Fredag 31. oktober publiseres Deltagerundersøkelsen 2014 på Utdanningsdirektoratets nettsider.
Til toppen