Viktige innspill i kampen mot hatytringer

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme inneholder mange tiltak mot hatytringer. Onsdag 26. november møtte regjeringen ulike organisasjoner for å få flere innspill i dette arbeidet.

Både statsminister Erna Solberg (H), barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok på møtet. De fikk høre historiene til enkeltpersoner som har blitt utsatt for hatytringer, og fikk råd fra organisasjonene om hvordan regjeringen kan jobbe videre for å forhindre hatefulle ytringer.

‒ Møtet har gitt mange nyttige innspill til regjeringens arbeid for å motvirke diskriminering av utsatte grupper i det norske samfunnet. Dette gjelder diskriminering både på grunn av kjønn, etnisitet og religion, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

I år bevilger Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet blant annet 600 000 kroner til tiltak i regi av Den nasjonale kampanjekomiteen «Stopp hatprat på nett».

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lansert tidligere i år, og 5 av de 30 tiltakspunktene omhandler hatytringer og trusler på nett.

Til toppen