Vil du være med å påvirke fremtidens skognæring?

Hvordan skal skognæringen se ut? Hva skal til for å komme dit og hva bør man satse på? Nå kan du si din mening og sende inn dine innspill til hvordan fremtidens skognæring kan utvikles. SKOG22 ønsker innspill til arbeidsgruppene for skog, bygg, fiber og energi og minner om at innspillfristen er 28. mars.

Hvordan skal skognæringen se ut? Hva skal til for å komme dit og hva bør man satse på? Nå kan du si din mening og sende inn dine innspill til hvordan fremtidens skognæring kan utvikles. SKOG22 ønsker innspill til arbeidsgruppene for skog, bygg, fiber og energi og minner om at innspillfristen er 28. mars.

SKOG22 skal utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling innen de skogbaserte verdikjedene. En målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal FoU- innsats skal bidra til økt konkurranseevne i de skogsbaserte verdikjedene. Strategien skal også omfatte andre viktige tiltak og virkemidler av betydning for næringens konkurranseevne.

Tømmer i tømmerlunne i furuskog.
Hvordan skal skognæringen se ut? Hva skal til for å komme dit og hva bør man satse på? Nå kan du si din mening og sende inn dine innspill til hvordan fremtidens skognæring kan utvikles. (Foto: Bård Løken/Samfoto)
Til toppen