Statsbudsjettet 2015:

Vil etablere miljøbase/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen

Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til å etablere en miljøbase/ oljevernbase i Lofoten og Vesterålen.

Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til å etablere en miljøbase/ oljevernbase i Lofoten og Vesterålen.

– Vi følger opp Sundvolden-erklæringen når vi nå foreslår å bevilge midler til å etablere en miljøbase/oljevernbase i Lofoten og Vesterålen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har ansvaret for å utvikle prosjektet i samarbeid med Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. Det arbeides videre med innholdet i basen med sikte på etablering i 2015.

Til toppen