Vil ha bedre kontakt mellom politi og publikum

– Vi ønsker at politiet skal ha mer kontakt med publikum, og vi vil at flere unge skal få en god og naturlig relasjon til politiet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen tester politiets nye motorsykkel
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen tester politiets nye motorsykkel. Det kan publikum også gjøre på politiets dag 30. august. (Foto JD – se flere/last ned bilder på Flickr)
 

– Vi ønsker at politiet skal ha mer kontakt med publikum, og vi vil at flere unge skal få en god og naturlig relasjon til politiet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Lørdag 30. august arrangeres Politiets dag. Da åpnes dørene i 10 av landets politidistrikter for publikum, med arrangementer som viser fram bredden i politiets arbeid. Hensikten er at landets innbyggere får et hyggelig møte med politiet, slik at de får enda bedre kontakt med hverandre.

– Politiet har i en periode fått mye kritikk. Mye har vært velfortjent, men det har også ført til at veldig mye av det gode arbeidet som gjøres, drukner i kritikken. Det å bli utsatt for negativ oppmerksomhet over tid, er ikke bra for noen av oss. Vi vil at Politiets dag skal bli en fast årlig tradisjon, og håper dagen kan være med å løfte fram politiets gode sier, sier Anundsen.

Han mener publikumsdagen er et symbol på hva slags politi han ønsker seg i fremtiden:
– Å bidra til en åpen publikumsdialog er egentlig nøkkelen til hvordan vi tenker politiet i fremtiden. Da skal vi ha mer politi ute i gatene, da skal politiet være ute blant folk og drive politiarbeid også på den måten. 

Les mer om Politiets dag

 

Til toppen