Vil ha flere ladere og enklere betaling

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok i går innspill til en nasjonal ladestrategi for el-biler fra Transnova, som anbefaler at det bygges mange nye ladestasjoner med standardiserte betalingsløsninger.

F.v. Seniorrådgiver fra Transnova Tom E. Nørbech,  leder for Transnova, Erlend Solem, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og vegdirektør Terje Moe Gustavsen
F.v. Seniorrådgiver fra Transnova Tom E. Nørbech, leder for Transnova Erlend Solem, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og vegdirektør Terje Moe Gustavsen

- Satsingen på elbil har gått over alle forventninger. Vi ser at bilprodusenter på alle kontinentene nå satser på sektoren med spennende produkter. Kombinert med avgiftsstimulans får bilistene mange gode alternativ å velge mellom, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Transnova utarbeidet et forslag til en strategi og en finansieringsplan for utbygging av flere ladestasjoner for elbiler. Transnova har også sett nærmere på en ansvarsdeling mellom offentlig og privat sektor.

- Med dagens utvikling vil vi i løpet av de neste årene trenge flere ladestasjoner. Vi ønsker at kommersielle aktører kan drifte ladestasjoner for elbiler, og vi vil i en periode bidra til en etablering av god infrastruktur for ladestasjoner. På den måten legger vi til rette for elbilsatsingen samtidig som man utvikler et marked stort nok til at kommersielle aktører overtar videreutviklingen av infrastrukturen, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Strategien peker på at det er et behov for flere nye ladestasjoner, særlig i byene, samt en standardisert betalingsmetode som forenkler lading på ulike stasjoner. Strategien blir nå sendt på høring. 

 

Bilder fra gårsdagens møte er tilgjengelig på Flickr.

Til toppen