Vil koordinere regionalt samarbeid i Arktis

Av Maria Hoel, EU-delegasjonen

Etablering av en koordinerende mekanisme som legger til rette for økt samarbeid mellom regionale aktører i Arktis ble onsdag diskutert på Norges hus. Norge støtter etableringen av en slik mekanisme nær Arktisk råds sekretariat i Tromsø.

Onsdag arrangerte European Policies Research Centre et møte om regionalt samarbeid i Arktis på Norges hus i Brussel. Det er et behov for bedre samarbeid. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Møtet i Brussel ble arrangert av European Policies Research Centre (EPRC) i samarbeid med norske og skotske regionalpolitiske myndigheter. Formålet var å utforske hvordan en samarbeidsmekanisme for territoriale aktiviteter i Arktis kan virke i praksis. Bakgrunnen for initiativet er at de nye utfordringene og mulighetene i Arktis har en viktig regional dimensjon. Representanter for programmene, nasjonale og regionale myndigheter, Europakommisjonen og EUs utenrikstjeneste (EEAS) var tilstede.

Arktis er et område med høy strategisk viktighet og en arena for intens politisk debatt. I det politiske miljøet dreier Arktis seg om muligheter for økonomisk utvikling, miljøutfordringer og påvirkning på lokalsamfunn.

EU støtter initiativet
EUs utenrikstjeneste ved Zuzanna Bieniuk uttrykte sin støtte til initiativet om samarbeid og påpekte at EU er opptatt av bærekraftig utvikling i Arktis.

– Vi vil øke bidraget til Arktis-regionen og sikre bærekraftig utvikling. Et samarbeid vil gjøre det enklere å adressere felles utfordringer. EU vil bidra med å finansiere programmer og er en sterk støttespiller til forskning i Arktis, sa Bieniuk.

Ideen om å opprette en mekanisme som kan koordinere programmer, overvåke regionale, nasjonale og overnasjonale strategier, legge til rette for samarbeid og dele informasjon ble lansert i Bodø i fjor. I Bodø fastslo man at «hovedoppgaven og funksjonen til en tenketank er å bringe fram oppdatert kunnskap og forståelse av de regionale aspektene i Arktis som kan brukes i politikkutvikling og/eller til å skape målrettede prosjekter». Den gang ble man enige om fem kriterier for opprettelsen av en samarbeidsmekanisme – den må være fleksibel, inkluderende, ubyråkratisk, utadrettet og supplerende.

Foreslår etablering i Tromsø
Under onsdagens møte i Brussel var fagdirektør for Interreg Arve Skjerpen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet klar i sin tale på hva den norske regjeringen ønsker.

– Vi jobber med ideen om en koordineringsmekanisme som ble lansert av vår statssekretær i fjor og støtter etableringen av denne i nærheten av Arktisk råds sekretariat i Tromsø. Departementet vurderer nå hvordan vi kan bidra finansielt under forutsetning av at programmene og Europakommisjonen også bidrar, sa Skjerpen.

Norske myndigheter støtter etablering av en koordineringsmekanisme i nærheten av Arktisk råds sekretariat i Tromsø. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen
Norske myndigheter støtter etablering av en koordineringsmekanisme i Tromsø. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Det syntes å være enighet om behovet for bedre koordinering, men ikke alle var enige om behovet for å opprette en mekanisme som skal sikre deling av informasjon.

– Personlig ser jeg ikke et stort behov, det finnes eksisterende organer som kan utfylle denne rollen. Jeg ser behovet for samarbeid, men ikke for mer informasjon. Det er et stort behov for strategisk koordinering, sa Ole Damsgaard fra Northern Periphery and Arctic Programme.

Christian Byrith fra North Sea Region Programme trakk veksler til erfaringer fra et lignende initiativ.

– For oss var den koordinerende rollen svært viktig. Det kostet oss ikke mer penger og fungerte som et sekretariat. Initiativet var svært suksessfullt. I dag legges det ikke godt nok til rette for kryssprogramsamarbeid, mente Byrith.

Konferanse i Glasgow i juni
Programmet for oppfølgingskonferansen som skal arrangeres i Glasgow 10. og 11. juni var også tema for diskusjon under møtet.

Konferansen «Arctic Connections – Regional Cooperation Networks in the North of Europe» vil ta for seg utviklingen i Arktis og territorialt samarbeid. Konferansen bygger på erfaringer fra de to tidligere møtene i Bodø og Brussel i 2013.

Mer informasjon:

Les mer om Arktis på Nordområdeportalen

Les mer om Arktisk råd

Les mer om EUs Arktis-politikk

Til toppen