Vil la kommunene forby tigging

Regjeringen la i dag frem et lovforslag som innebærer at kommunene vil få adgang til å forby tigging på offentlig sted.

Kommuner som ikke ser behov for et forbud, kan sette vilkår for slik virksomhet.

– Jo flere kommuner som innfører dette, jo mer effektivt vil det være, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

– Regjeringen følger nå opp et viktig punkt i regjeringserklæringen, for å sikre at et forbud mot tigging trer i kraft allerede denne sommeren i kommuner som ønsker det, sier Anundsen.

Nå blir regjeringens lovforslag oversendt Stortinget. Regjeringens lovforslag innebærer endring i Politilovens paragraf 14. Det vil sikre det lokale demokratiet mulighet til å hindre tigging i egen kommune.

Lovforslaget er fremmet i Prop. 83 L (2013–2014) Endringer i politiloven (tigging).
Les lovforslaget her

 

Til toppen