Vil lære å behandle innsatte med verdighet

EØS-midlene

Ikke noe annet EØS-land har en større andel av befolkningen sittende i fengsel enn Latvia. Når Latvia skal reformere justissektoren, ser de til Norge for hjelp.

Fra omvisningen da statssekretær Stub (tv) besøkte Olaine fengsel i begynnelsen av april. (Foto: Agnese Cimdina, den norske ambassaden)

– Det et privilegium å kunne lære fra Norge som behandler innsatte med verdighet og har en av de laveste tilbakefallsprosentene i verden, sier lederen for et prosjekt i fengselet i Olaine som Norge finansierer gjennom EØS-midlene.

Olaine fengsel anses som et av de beste i Latvia. Her er det «bare» inntil fire innsatte som deler celle. I andre fengsler er det titalls personer som må dele, forteller en representant for fengselet.

Det hindrer imidlertid ikke at også fengselet i Olaine trenger modernisering – både bygninger og tilbudet til rusavhengige som det er svært mange av.

{Kart (Google Map)} 

Ifølge fengselsledelsen har ca. 1000 av totalt 5200 innsatte i Latvias fengsler rusproblemer. I dag er det ingen institusjon som tilbyr behandling eller rehabilitering for denne gruppen fanger. Det er også vanskelig å forhindre at rusavhengige får tak i stoff innenfor murene.

Det skal det nå bli en endring på.

Formålet med prosjektet er å er å bygge en egen avdeling for fanger som misbruker narkotika, samt å gi opplæring til ansatte i fengselet som arbeider med innsatte med rusproblemer.

Den nye avdelingen vil ha kapasitet til 200 innsatte. Dette er det første forsøket i Latvia på å rehabilitere rusavhengige fanger innenfor fengselsmurene.

Prosjektet finansieres av Norge gjennom EØS-midlene, og norske fagpersoner er også involvert i gjennomføringen av prosjektet, blant annet Oslo Kretsfengsel.

Modell av Olaine fengsel når utvidelsen med den nye avdelingen er klar i april 2016.

Statssekretær Ingvild Stub besøkte prosjektet tidligere denne måneden. Hun møtte de ansvarlige for prosjektet som utrykte et sterkt ønske om kompetanse- og erfaringsoverføring fra norsk kriminalomsorg.

Latvia har en svært høy tilbakefallsprosent, mens Norge blant de laveste i Europa. I latviske fengsler er det 40 prosent av de innsatte som soner straff for første gang. Flere enn 20 prosent har sittet inne fire eller flere ganger.

     Se mer: Bilder fra besøket til statssekretær Stub

– Vi er svært fornøyd med at dette prosjektet gjennomføres her i Latvia. Dette er et stort steg på veien mot å forbedre kriminalomsorgen og fengselsvesenet i tråd med internasjonale krav og standarder, sa statssekretær Inguss Kalniņš i det latviske justisdepartementet under besøket.

Den nye avdelingen ved fengselet i Olaine skal står ferdig i april 2016. Prosjektet er finansiert med i overkant av 7 millioner euro fra Norge gjennom EØS-midlene.

Til toppen