Vil påvirke EUs helsepolitikk

For Norge er det viktig å påvirke EUs helsepolitikk. Det krever at Norge er tidlig ute i forhold til EUs prosesser.

For Norge er det viktig å påvirke EUs helsepolitikk. Det krever at Norge er tidlig ute i forhold til EUs prosesser. Som et ledd i arbeidet med tidlig påvirkning har Helse- og omsorgsdepartementet et etablert forum, EØS-referansegruppen for helse, som samler representanter fra arbeidslivs- og frivillige organisasjoner med ulike interesser knyttet til departementets EØS-arbeid.

- Dialog med bedrifter, regionale og lokale myndigheter, arbeidslivets parter og andre samfunnsaktører er en viktig forutsetning for tidlig norsk medvirkning i europeisk politikkutforming. Europapolitikken berører de aller fleste deler av samfunnet, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Cecilie Brein-Karlsen.

EØS-referansegruppen ledes av Brein-Karlsen og skal være en dialogarena for informasjon både fra departementet og fra deltagerne. Deltakerne oppfordres også til å komme med innspill til saker de ønsker belyst fra departementets side. På møtet 15. september ble det blant annet gitt informasjon om siste nytt i arbeidet med pasientsikkerhet i Europakommisjonen, og informasjon om internasjonale trender i narkotikapolitikken. Neste møte vil bli avholdt i februar 2015.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen