Vil redde Etiopias tropiske skog

Norge bidrar målrettet for å redusere avskogingen i Etiopia. Andelen skog er redusert fra 40 prosent til 3-4 prosent på få år. Nå vil myndighetene snu utviklingen.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft besøker denne uken Etiopia. Temaet er mindre klimagassutslipp som følge av redusert avskoging.

Sundtoft besøkte den vakre og fredfulle Menagesha-skogen i nærheten av hovedstaden Addis Abeba. Dette var faktisk Afrikas første nasjonalpark, etablert for over 500 år siden. Mange av de majestetiske trærne her stammer fra den tiden.

Lokalbefolkningen skjøtter skogen, og får inntekter gjennom jaktlisenser, honningproduksjon og et sagbruk som bruker tømmer fra plukkhogst.

Etiopiske myndigheter er blitt mer og mer klar over hvor viktig skogen er også for landbruket, den binder vann, hindrer helt ødeleggende erosjon og gir mange inntektsmuligheter. Skogen er nå på vei tilbake.

Sundtoft plantet selv fire trær under sitt besøk, og i gartneriet plantes det ut tusenvis av trær, mange av dem er arter som er truet av utryddelse. Målet er å øke skogens utstrekning med en like stor artsrikdom som den opprinnelige tropiske skogen.

- Det er oppmuntrende å høre at lokalbefolkningen selv tjener på å la regnskogen stå, og at de faktisk vil øke dens utstrekning framfor å hugge den, sa Tine Sundtoft under sitt besøk.

Norge støtter Etiopias bestrebelser på å bevare de siste restene av tropisk skog, og den norske regjeringens klima- og skogprosjekt bidrar med råd og penger. Om ikke lenge skal landet få betalt for hvor mye de klarer å redusere avskogingen, såkalt resultatbasert finansiering.

Et viktig poeng for Norge er å bidra til et mer effektivt og miljøvennlig jordbruk, slik at presset på skogen minker. Allerede nå er det mange prosjekter som peker i riktig retning.

- Det er en stor vilje i Etiopia til å tenke nytt, til å anerkjenne at skogen betyr mye også for utviklingen av landbruket. På lang sikt er det ikke god økonomi i å hugge ned skogen. Det er mye mer fornuftig også økonomisk å la den stå, sa Sundtoft.

I gartneriet plantes det ut tusenvis av trær, mange av dem er arter som er truet av utryddelse (Foto: Jon Berg/KLD)
Klima- og miljøministeren i gartneriet der det plantes ut tusenvis av trær, mange av dem er arter som er truet av utryddelse (Foto: Jon Berg/KLD)
Til toppen