Vil utvikle plantesorter lokalt

I Norge er all planteforedling sentralisert i Graminor AS. Nå undersøkes det om det er interesse for å etablere et nettverk av planteforedlere i Norge som kan teste og foredle lokale frøsorter lokalt, med bonden som aktiv partner.

I Norge er all planteforedling sentralisert i Graminor AS. Nå undersøkes det om det er interesse for å etablere et nettverk av planteforedlere i Norge som kan teste og foredle lokale frøsorter lokalt, med bonden som aktiv partner. 

Planteforedling handler om å forbedre planteegenskaper og utvikle nye sorter som kan gi økt avling, være mer motstandsdyktige mot sykdom, eller som blir tidligere modne. Mat- og fôrvekster foredles hovedsakelig for å gi sikre avlinger som er enkle å høste.

Levende genbank i bondens åker

Deltakende planteforedling tar utgangspunkt i bøndenes egen kompetanse og utvikler plantesorter som er tilpasset lokale miljøforhold, eller har spesielle egenskaper. Metoden kombinerer desentralisering og bøndenes deltakelse og er særlig populært i utviklingsland.  Formålet er blant annet å ta vare på det biologiske mangfoldet og utvikle lokalt tilpassede sorter som er mer robuste og tilpasningsdyktige i et endret klima.

Korn bygg
Korn bygg (Foto: Landbruks- og matdepartementet, Astraea Antal)
Til toppen