Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vinner av Frivillighetsprisen 2014

- Frivillighetsprisen 2014 tildeles De ville bak fjellet fra Dyfjord i Finnmark. Det er et imponerende arbeid de har satt i gang! De har et enormt frivillig engasjement som har samlet folk på tvers av generasjoner og har skapt et varmt og levende nærmiljø, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Vinnerne av Frivillighetsprisen 2014 Linn Mørch Pettersen og Eva Marie Miranda sammen med kulturminister Thorhild Widvey.
Vinnerne av Frivillighetsprisen 2014 Linn Mørch Pettersen og Eva Marie Miranda sammen med kulturminister Thorhild Widvey. Foto: Foto: nyebilder.no
 
(Foto: nyebilder.no)

De ville bak fjellet fra Dyfjord i Finnmark ønsker å skape liv i barndomsbygda si igjen, en bygd som ikke har arbeidsplasser igjen. De skaper nye muligheter ved å løfte frem ressursene som finnes blant folk og i naturen. De har skapt masse liv og gitt bygda et håp for framtiden.

De to andre finalistene var pensjonistgruppa i Idrettslaget Vindbjart i Vest-Agder og Livestockfestivalen i Hedmark.

Om Frivillighetsprisen

Prisen er et glasskunstverk. Frivillighet Norge har siden 2006 delt ut Frivillighetsprisen på oppdrag av Kulturdepartementet. Den nasjonale juryen består av Sturla Stålsett (Frivillighet Norge), Rigmor Aasrud (Ap), Kjell-Ingolf Ropstad (KrF), Signe Bock Segaard (ISF) og Arezo Banafsheh.

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller samfunnet. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forenings eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Juryens begrunnelse for årets prisvinner

Gode nærmiljøer oppstår ikke av seg selv. Noen nærmiljøer er til og med utrydningstruet. Årets prisvinner har med et utrettelig frivillig engasjement og pågangsmot samlet mennesker på tvers av generasjoner og bidratt til å skape et varmt, levende og inkluderende nærmiljø - og gitt bygda nytt håp for framtida. Prisvinneren representerer en ny type nærmiljøfrivillighet som er på fremmarsj over hele landet. 

Prisvinneren ser muligheter der andre ser problemer, og viser oss at frivilligheten handler der andre ofte ikke kommer lenger enn til utredninger og prat. Basert på økologi og gjenbruk skaper prisvinneren aktiviteter og tilbud året rundt som knytter folk sammen, styrker lokalmiljøet og tiltrekker oppmerksomhet til bygda. Prisvinneren byr på seg selv og bruker sosiale medier aktivt. Målet er å skape nye muligheter i bygda ved å løfte frem de ressursene som finnes blant folk og i naturen. Juryen har latt seg imponere av hvordan prisvinneren på kort tid har fått med seg hele lokalsamfunnet, og skapt masse liv og røre og fornyet optimisme.

Som om ikke det var nok, viser de at engasjementet ikke er begrenset til lokalmiljøet, men strekker seg utover landegrenser, gjennom å samle inn klær til vanskeligstilte i Russland. Prisvinneren har en smittende stå-på-vilje som man ikke kan annet enn å bli inspirert av.

Til toppen