Priv til red.: Invitasjon til pressetreff

Visepresident i Europakommisjonen og kommissær for det indre markedet Michel Barnier møter finansminister Siv Jensen

Det inviteres til pressetreff i Finansdepartementet med visepresident i Europakommisjonen og kommissær for det indre markedet Michel Barnier og finansminister Siv Jensen mandag 21. juli kl. 13.00.

På dagsorden for det bilaterale møtet mellom Siv Jensen og Michel Barnier står viktige EØS-saker på finansmarkedsområdet, herunder EFTA/EØS-deltakelse i de nye europeiske tilsynsmyndighetene. En løsning på tilsynsspørsmålet er viktig for å kunne ta en rekke andre nye EU-direktiver eller forordninger på bank-, forsikring, børs- og verdipapirområdet inn i EØS-avtalen.

Sted: Finansdepartementet, Akersgata 40, møterom 153.
Tid: Mandag 21. juli kl.13.00 - 13.30. Pressen bes møte kl. 12.45.

Det er ikke nødvendig med påmelding, men pressekort og legitimasjon må forevises.

Kontakt for pressen: Kommunikasjonsenheten, pressetelefon 911 42 059, presse@fin.dep.no.

Til toppen