Viser vei i EØS-jungelen

Hvem kan svare på spørsmål om EØS-regler for kjemikalier, CE-merking eller forsikring? Nå har Nærings- og fiskeridepartementet laget en nettside som skal hjelpe næringslivet til å finne riktig informasjon om EØS.

Foto: EU-delegasjonen i Brussel
Foto: EU-delegasjonen i Brussel (EU-delegasjonen)

- Jeg tror nettsiden vil være et nyttig verktøy for næringslivet, og håper at den vil bli mye brukt av bedrifter som søker EØS-informasjon, sier næringsminister Monica Mæland.

I dag er nærmest hele Europa vårt hjemmemarked. Gjennom EØS-avtalen har norsk næringsliv adgang til det indre marked. EU er vår fremste handelspartner. Men for å lykkes i det indre marked, må bedriftene kjenne sine muligheter og rettigheter. Næringslivet har derfor behov for EØS-informasjon.

Det finnes allerede mye informasjon tilgjengelig fra offentlige myndigheter. Erfaring viser at det ofte kan være vanskelig for bedriftene å finne frem til riktig kilde. EØS-avtalen er både stor og kompleks. Ansvaret for de ulike delene i avtalen er fordelt på flere departementer og underliggende etater. Det er ikke alltid like lett å vite hvem man skal kontakte.

For å forbedre næringslivets tilgang til EØS-informasjon har Nærings- og fiskeridepartementet laget en nettside med oversikt over kilder til EØS-informasjon i de ulike deler av forvaltningen. Oversikten lenker deg videre til riktig myndighet. Gjennom å følge disse lenkene vil bedriftene kunne finne frem til både skriftlig informasjon om temaet, og til personer som kan gi råd og veiledning. Oversikten omfatter i hovedsak EØS-regelverket for varer og tjenester, men den leder også til mer generell informasjon om næringsvirksomhet i EØS.

Besøk nettsiden her. 

 

 

Til toppen