Voksne må være gode rollemodeller

Statsminister Erna Solberg åpnet årets Manifest mot mobbing 1. september.

Statsministeren under åpningen av Manifest mot mobbing 2014. Foto: Heidi M. Skjebstad/Utdanningsetaten Oslo kommune

Statsminister Erna Solberg åpnet i dag årets Manifest mot mobbing.

Elever, lærere og rektor ved Bjørnsletta skole i Oslo tok vel imot statsministeren og kunnskapsministeren da årets Manifest mot mobbing ble åpnet i dag.

Siden 2011 har arbeidet med Manifest mot mobbing markert starten på et nytt skoleår med en ukes kampanje. Kampanjen har nytt tema hvert år, og årets tema handler om hvordan voksne kan bidra i kampen mot digital mobbing.

- Nettet skal ikke være et sted hvor man tillater oppførsel og holdninger man aldri ville tillatt hvis det skjedde ansikt til ansikt. Vi voksne må være gode forbilder og rollemodeller både i og utenfor de digitale plattformene, sa statsminister Erna Solberg i sin tale.

Bekjempelse av mobbing henger nært sammen med et godt læringsmiljø. Skoler med trygge og gode læringsmiljø har lite mobbing.

- Det er viktig å styrke innsatsen mot mobbing gjennom økt bevissthet, kunnskaps- og kompetanseheving og – ikke minst – konkret handling, sa statsministeren.

Partene i manifestet er Regjeringen, KS, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Foreldreutvalget for barnehagen (FUB), Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Skolelederforbund og Sametinget.

Til toppen