Vold mot barn i sentrum for 25 land

Under en to dagers konferanse om vold mot barn i Stockholm, utvekslet om lag 25 land erfaringer og utfordringer knyttet til vold og misbruk av barn. Så langt har bare 38 land i verden et forbud mot fysisk avstraffelse av barn.

- Det er nødvendig å få flere land til å innføre lovforbud, sier statssekretær Maria Hoff Aanes som deltok fra Norge.

Å ha en barndom preget av fysisk eller psykisk vold eller misbruk kan skape store problemer senere i livet, og har betydelige individuelle og samfunnsmessige kostnader. Forebyggende arbeid gir gevinst, var et gjennomgående budskap på konferansen. 

- Vi har stor tro på begrepet godt foreldreskap som legger vekt på hvordan foreldre best kan støttes og veiledes i sine daglige foreldreoppgavr. Målet er best mulig omsorg for barnet, sier Hoff Aanes. Det er viktig å bidra til å bryte dårlige mønstre, og unngå at vold og voldsbruk overføres mellom generasjonene.

Godt foreldreskap vil være et viktig tema i regjeringens kommende familiemelding.


Beskyttelse fra vold og overgrep er den mest grunnleggende rettighet for barn. Ingen andre av barnekonvensjonens rettigheter kan fungere uten at dette er på plass.

FNs spesialutsending Marta Santos Pais presenterte FNs internasjonale undersøkelse om vold mot barn på konferansen. 


En rapport publisert av WHO avslører at 18 millioner barn er ofre for seksuelle overgrep i Europa i dag. 44 millioner barn i Europa er ofre for fysisk mishandling og 55 millioner barn er utsatt for psykisk mishandling.
- Dette kan være toppen av et isfjell. Hvert år dør 850 barn i Europa som et direkte resultat av vold og overgrep. Vi kan ikke miste vår menneskelige kapital på denne måten, sier Marta Santos Pais.

Den svenske barne- og eldreminister Maria Larsson innledet og avsluttet minnet deltakerne på viktigheten av å stå sammen og lære av hverandre, for å skape bedre oppvekstvilkår for barn kloden rundt.

Norge vil arrangere en større konferanse høsten 2014 for å feire Barnekonvensjonens 25 års jubileum. Vold mot barn vil stå på dagsorden, sier statssekretær Maria Hoff Aanes.

 

Til toppen