Zoonoserapporten 2013

Norge har god dyrehelse. Det er få sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker (zoonoser). For viktige smittestoffer som rapporteres til EU-systemet hvert år, blant annet Salmonella, er det svært få funn blant norske produksjonsdyr.

Norge har god dyrehelse. Det er få sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker (zoonoser). For viktige smittestoffer som rapporteres til EU-systemet hvert år, blant annet Salmonella, er det svært få funn blant norske produksjonsdyr. 

Til toppen