Å tilpasse seg klimaet lønner seg

En ny pilot-studie gjennomført av Cowi Danmark på oppdrag av Stavanger og Tromsø viser at de to byene kan oppnå økonomisk nettogevinst ved å forebygge mot konsekvenser av klimaendringer.

Miljødirektoratet har finansiert rapporten gjennom klimatilpasningsnettverket i Front, der Stavanger og Tromsø deltar sammen med ni andre byer.

Både Stavanger og Tromsø vil oppleve et høyere havnivå og mer nedbør framover mot 2100. Havnivåstigningen kan føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land, enn hva som er tilfelle i dag.

Estimatene fra COWI indikerer at både Stavanger og Tromsø, vil unngå eventuelle store skadekostnader ved å være føre var, og iverksette tiltak mot høyere havnivå og stormflo.

Hvor store klimaendringer blir, avhenger av hvor mye og hvor raskt verden klarer å kutte klimagassutslippene.

Her kan du lese mer:

Til toppen