Åpning av Nordlysfestivalen 2017

Det er en stor ære å få åpne årets Nordlysfestival, og samtidig kunne markere festivalens 30-årsjubileum. Gratulerer med dagen kjære Tromsøborgere.

I 30 år har Nordlysfestivalen markert omslaget fra mørke til lyse tider. Gjennom året en betydningsfull endring for landsdelens dagligliv. Som også festivalen har vært del av ei betydningsfull endring i nordnorsk kulturliv.

I ni dager blir det musikkfest her i Tromsø, og byens scener og kirker vil fylles med et svært variert musikk- og kulturprogram. Og det vakre med denne festivalen. Vi har vendt oss til at hver en tone som spilles, strofe som synges eller trinn som danses holder høy nasjonal og internasjonal standard.

For meg som finnmarking, ny EØS- og EU-minister, samt leder av Nordisk ministerråd er det gledelig å se hvordan Nordlysfestivalen har en klar profil når det kommer til samarbeid over landegrensene.

EU vedtok i fjor sin nye Arktis-politikk, og i regjeringen skal vi presentere en ny nordområdestrategi nå i 2017. I tillegg vil felles utfordringer og muligheter knyttet til klimaforandringer skape behov for enda mer samarbeid mellom landene i Arktis. Samarbeid betyr kontakt mellom folk. Under tittelen Music in the Arctic har festivalen tatt dette på alvor. I juni sparker vi gang Arctic art summit under festspillene i Nord-Norge. En sirkumpolar feiring av kultur og folk i arktisk. Arctic art summit er tydelig inspirert av Nordlysfestivalens evne til å styrke bånd mellom mennesker.

Verden ser oftere mot nord. Det nordiske samarbeidet har utviklet seg på en slik måte at Norden regnes for å være verdens mest vellykkede region. Det e nokka me folk der nord sier man i Paris, Beijing, London og New York Det gode samarbeidet med vår store nabo i øst, Russland, går som en rød tråd gjennom Nordlysfestivalens historie. Festivalen har i flere år fått besøk av store gjestespill fra Russland. De mest kjente var kanskje Marinskiij og Bolsjoj. Også i år vil vi få besøk av russiske kunstnere på høyt internasjonalt nivå. I en tid der det snakkes om å bygge, ikke rive ned murer er det viktigere enn noen gang at vi blir minnet på at det bor mennesker på den andre siden av en hver grense. Det kollektive minnet om det smøres best og enklest av kulturopplevelser.

I det nordiske perspektiv vil jeg trekke frem Svante Henryson fra Sverige, med verket "Viddarna inom mig". Dette spennende verket er komponert til tekster av den kjente samiske dikteren Nils-Aslak Valkeapää. I et år hvor vi feirer 100-årsjubileum for en selvstendig finsk nasjon, er det også gledelig å peke på spennende samarbeid mellom noen av de fremste norske og finske klassiske musikerne. Vi har altså mye å glede oss til i årets program!

I 30 år har Nordlysfestivalen bidratt til Tromsøs rike kulturliv. Festivalen har bidratt til å gjøre byen attraktiv både for byens egne innbyggere, gjester utenfra og utøvende kunstnere. Med store positive ringvirkninger for både det lokale kunstlivet og reiselivet.

Kjære venna. I kveld e vi invitert på fest. Å e veldig gla i en fest. Æ e å veldig gla i en fest me gode venna. Akkurat her og nu kan å vanskelig finne en bedre kombinasjon av gode venna. Styreleder Roar Dons, direktør Line Fusdahl, egen familie, Dokker og Nord Norsk opera og symfoniorkester.

Det er med ektefølt stolthet og ydmykhet jeg ønsker oss alle lykke til og erklærer festivalen for åpnet.

Til toppen