Aasland på feil spor

Min viktigste jobb som finansminister er å få norsk økonomi og arbeidsplasser trygt gjennom koronakrisen. De siste ukene har vi foreslått en bred kompensasjonsordning for de bedriftene som rammes, utvidelser i ordningen med statlig garanterte lån, og utsatte innbetalinger av skatter og avgifter. Den nye smittebølgen rammer mange bedrifter og arbeidsplasser. Derfor stiller vi opp med kraftfulle tiltak.

I et leserinnlegg 24. november mener Terje Aasland (Ap) at det er usikkerhet om «hvem som får penger og når» i den nye kompensasjonsordningen i Brønnøysundregistrene. Det stemmer at ordningen ikke er helt klar ennå, men det betyr ikke at bedriftene ikke kan begynne å forberede seg.

Den nye ordningen i Brønnøysundregistrene vil være nokså lik den gamle ordningen. Det betyr at støttemottakerne, revisorer og regnskapsførere allerede er kjent med søknadsprosessen og hva de kan få i støtte. Det betyr at bedrifter og virksomheter som går en usikker smittesituasjon i møte de neste ukene, har litt mindre usikkerhet om hva de kan forvente å få i støtte. Denne gangen får bedriftene dekket inntil 85 prosent av sine faste kostnader i november/desember, som for de fleste er høyere enn i vår.

For hovedvekten av bedriftene som rammes av de nye smitteverntiltakene, er det omsetningen i perioden november-desember som blir påvirket. Som i den opprinnelige ordningen, må søknad om kompensasjon sendes inn i etterkant når omsetningsfallet kan dokumenteres. Utbetaling for de to månedene under ett vil da skje fra januar. Det er raskt tatt i betraktning de kontrollrutinene og systemene som må være på plass når det utbetales så store beløp i direkte støtte.

Aasland hevder arbeidsinnsatsen til regjeringen ikke har gitt «synbare resultater», blant annet fordi kompensasjonsordningen «ikke inneholder lønnskostnader». Dette vurderte vi grundig allerede i mai, men da konkluderte vi med at det verken er målrettet eller praktisk gjennomførbart å inkludere lønnskostnader i den etablerte kompensasjonsordningen. I stedet lanserte vi en ny støtteordning for bedrifter som tar tilbake egne permitterte, blant annet etter innspill fra LO og NHO.

Den siste uken har vi også tatt flere grep for å hjelpe bedrifter med likviditet. Vi har gjort det lettere for bankene å bruke lånegarantiordningen for næringslivet, hvor staten garanterer for 90 prosent av tapene, og vi har forlenget ordningen med å utsatt innbetaling av skatter- og avgifter. Samlet sett utgjør dette betydelige tiltak for å hindre at ellers levedyktige selskaper går konkurs.