Realisme og optimisme i Aberdeen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Det er ingen tvil om at olje- og gassindustrien står midt i en utfordrende tid. Likevel er mitt inntrykk fra en av verdens største energimesser at her har vi en bransje med stort pågangsmot og vilje til nyskaping, sier statssekretær Morten Høglund.

Høglund besøkte 9. september energimessen Offshore Europe i Aberdeen. Her fikk han møtt flere av de norske utstillerne.

– Det er interessant å merke seg at flere av bedriftene som virkelig rammes av konsekvensene fra både lav oljepris og reduserte investeringer, ser dette som en mulighet for omstilling. Ikke bare omstilling til flere ben å stå på, men også til å effektivisere og tenke nytt i en bransje som flere beskriver har vært preget av omfattende prosedyrer og papirarbeid, sier Høglund.

Storm Geo leverer meteorologitjenester til ulike bransjer. I tillegg har de utviklet blant annet et overvåkningssystem for uønskede utslipp i oljeindustrien i samarbeid med SINTEF i Trondheim. Foto: Guri Solberg/UD

Høglund hadde også et eget møte med norske bedrifter representert i Aberdeen.

– Vi er avhengige av førstehåndskunnskap fra norske bedrifter for å få et realistisk bilde av hvordan de opplever utfordringene knyttet særlig til nedgangen i olje- og gassindustrien. Slike møter er viktig for å få innspill til hvordan regjeringen best kan jobbe for å fremme norske økonomiske interesser, sier Høglund.

Kunnskap er avgjørende

Under sitt innlegg på et energiseminar la Høglund vekt på sammenhengen mellom utenrikspolitikk og energi og det brede samarbeidet mellom Norge og Storbritannia. I tillegg til statssekretæren deltok blant annet DNV GL og Statoil. De la også vekt på samarbeid, ikke minst om å finne bærekraftige løsninger.

– Under mitt besøk i Aberdeen har jeg møtt små og store bedrifter fra Norge med et imponerende internasjonalt fotavtrykk. I tillegg besitter de en kunnskap og teknologikompetanse som er avgjørende for Norges konkurransekraft. Det er derfor positivt at vi ser en bransje som er sulten på innovasjon, sier Høglund.