Nordisk samarbeidsminister deltek på eit møte i Nordisk ministerråd

Sted: Helsingfors, Finland

Nordisk Råd: Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim er i Helsingfors kor ho deltek på eit møte om budsjettet i Nordisk ministerråd og møter Finlands nordiske samarbeidsminister Thomas Blomqvist.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83