Adgang til å pantsette planteforedlerrettigheter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det blir nå vedtatt endringer i panteloven, patentloven og planteforedlerloven som gir adgang til å pantsette patenter og planteforedlerrettigheter. Dette åpner for at en planteforedler får et bedre grunnlag for finansiering. Et godt finansieringsgrunnlag er nødvendig for å utvikle plantesorter tilpasset norsk klima.

I mange virksomheter er de vesentligste verdiene knyttet til immaterielle rettigheter. I dag kan slike rettigheter bare pantsettes som del av driftstilbehør. Driftstilbehøret omfatter det som til enhver tid omfattes av driftstilbehøret og vil derfor alltid variere noe i omfang, noe som medfører at verdigrunnlaget blir usikkert og mindre egnet som pantobjekt.  

Nå blir det imidlertid vedtatt endringer i panteloven, patentloven og planteforedlerloven som gir adgang til å pantsette patenter og planteforedlerrettigheter. Dette åpner for at en planteforedler får et bedre grunnlag for finansiering. Et godt finansieringsgrunnlag er nødvendig for å utvikle sorter tilpasset norsk klima. 

Planteforedling tar lang tid og krever kompetanse og ressurser. For norsk landbruk er det viktig at det blir utviklet sorter som er tilpasset norsk klima, lys og andre vekstvilkår i Norge. Dette arbeidet er en viktig del av en optimal og effektivt matproduksjon. Det er et nasjonalt mål å øke matproduksjonen. 

Lov- og forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2015.