Adgang til å sette øvre grense for reguleringsfondet i tjenestepensjonsordninger

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftsregler om adgang til å sette en øvre grense for størrelsen på reguleringsfondet i tjenestepensjonsordninger (hybridpensjon).

Den øvre grensen kan ikke settes lavere enn 5 pst. av pensjonsbeholdningene for aktive medlemmer. Eventuelle overskytende midler tilføres arbeidsgivers premiefond.

Les endringsforskriften her