Advarer mot større kutt i EUs langtidsbudsjett

Av Børge Sved, EU-delegasjonen

Kommissær for økonomisk planlegging og budsjett, Janusz Lewandowski, sier han er realist, ikke optimist, foran møtet i Det europeiske råd 7. og 8. februar. Han forventer ytterligere kutt i Europakommisjonens forslag til nytt langtidsbudsjett.

EUs langtidsbudsjett blir hovedtema når Det Europeiske Råd møtes fra 7. til 8. februar. Her fra et møte i Det Europeiske Råd i oktober 2012. (Arkivfoto: The Council of the European Union)

Kommissær for økonomisk planlegging og budsjett, Janusz Lewandowski, sier han er realist, ikke optimist, foran møtet i Det europeiske råd 7. og 8. februar. Han forventer ytterligere kutt i Europakommisjonens forslag til nytt langtidsbudsjett.

Det er EUs langtidsbudsjett (MFF) for perioden 2014-2020 som blir hovedtema for møtet i Det europeiske råd 7. – 8. februar. Det er ventet at enkelte av landene som er netto bidragsytere vil kreve kutt på ytterligere 30 milliarder euro i forhold til rådspresident Herman Van Rompuys foreløpig siste utkast, som ble fremmet før møtet i Det europeiske råd i november.

Advarte medlemslandene
I dette utkastet, som har en ramme på rundt 970 milliarder euro i bevilgningsforpliktelser, har Van Rompuy allerede kuttet over 60 milliarder i Kommisjonens forslag. Regner man med fondene som ligger utenfor selve budsjettrammen er det reelle kuttet på rundt 80 milliarder euro. Inn mot kommende toppmøte er det tett kontakt mellom Van Rompuy, kommisjonspresident Juan Manuel Barroso og stats- og regjeringssjefene.

Under et seminar om langtidsbudsjettet som ble holdt i Brussel nylig, advarte Lewandowski medlemslandene mot å tro at EU kan oppnå like mye med mindre penger. Han så med bekymring på at budsjettets satsing på feltene innovasjon, forskning, vekst og jobbskaping er kraftig nedjustert i forhold til Kommisjonens forslag.

Ønsker mer fleksibiltet
Lewandowski trakk blant annet frem utvekslingsprogrammet for studenter, ERASMUS, hvor også Norge deltar, som en budsjettpost hvor man absolutt ikke bør kutte. Lewandowski ser programmet som en av de viktigste katalysatorene for å skape mobile arbeidstakere i Europa på sikt.

Med tanke på prosessen videre, minnet Lewandowski også om at et vedtak i Det europeiske råd med for store kutt vil gjøre det vanskelig å få budsjettet godkjent i Europaparlamentet. Europaparlament ønsker et mer offensivt budsjett med mer fleksibilitet til å flytte penger mellom budsjettposter. For å unngå at parlamentsmedlemmer skal oppleve press og eventuelle represalier fra sine respektive hjemland, har Europaparlamentet varslet at det kan bli aktuelt med anonym stemmegivning.

Til toppen