Arktisk økonomisk råd etablert

- Etableringen av Arctic Economic Council (AEC) er et resultat av det gode samarbeidet i Arktisk råd og et felles ønske om å legge til rette for økt næringsutvikling i nord. Når det nå er besluttet at forumets sekretariat skal legges til Tromsø, så handler det om vår brede nordområdesatsing og om Tromsø som kunnskapshovedstad i nord, sier utenriksminister Børge Brende.

- Etableringen av Arctic Economic Council (AEC) er et resultat av det gode samarbeidet i Arktisk råd og et felles ønske om å legge til rette for økt næringsutvikling i nord. Når det nå er besluttet at forumets sekretariat skal legges til Tromsø, så handler det om vår brede nordområdesatsing og om Tromsø som kunnskapshovedstad i nord, sier utenriksminister Børge Brende. 

På Arktisk råds ministermøte i Kiruna i mai 2013 ble de arktiske landene enige om å opprette et forum for dialog mellom Arktisk råd og næringslivet. Etableringsmøtet i Arctic Economic Council (AEC) som fant sted i Iqaluit i Canada denne uken er et resultat av dette initiativet. Til stede på møte var næringslivsrepresentanter fra alle de åtte arktiske landene, samt representanter for de arktiske urfolksorganisasjonene. 

I Norge er det næringslivet selv som har besluttet hvem som skulle representere Norge i AEC. Det var Norsk olje og gass som koordinerte den norske næringslivsdeltakelsen på møtet. I tillegg er NHO Reiseliv og Rederiforbundet representert i AEC. Det er Norsk olje og gass som vil være i førersetet for etableringen av AECs sekretariat i Tromsø. 

- Arktisk råds oppgave er å jobbe for bærekraftig utvikling og miljøvern i nord. Gjennom etableringen av AEC vil spørsmål knyttet til næringsutvikling komme høyere på dagsordenen i Arktisk råd. I Norge har vi god erfaring for at samarbeid mellom politikk og næringsliv gir gode resultater, ikke bare for økonomisk utvikling, men også for miljøet og klimaet. Når sekretariatet nå legges til Tromsø ligger alt til rette for at vi kan oppnå dette også i det arktiske samarbeidet, sier utenriksministeren.

Til toppen