Norge beklager nye henrettelser i Afghanistan

Norge beklager dypt at Afghanistan 8. november gjenopptok bruken av henrettelser, og har sammen med EU overlevert en protest til afghanske myndigheter hvor vi ber dem om å stanse bruken av dødsstraff.

Norge understreker sin motstand mot bruk av dødsstraff under alle omstendigheter. Vi oppfordrer alle land til å stanse bruken av dødsstraff og til å avskaffe dødsstraff helt.

Det afghanske rettsvesenet er fortsatt svakt, og det at henrettelsene ble gjennomført i hemmelighet gir oss ytterligere grunn til å være bekymret for at fangenes rettsikkerhet ikke har blitt tilstrekkelig ivaretatt.

Norge oppfordrer Afghanistan til å slutte seg til den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheters 2. protokoll om avskaffelse av dødsstraff.

Til toppen