Brende ønsker afghansk samlingsregjering velkommen

- Jeg ønsker avtalen mellom de to presidentkandidatene Ashraf Ghani og Abdullah Abdullah velkommen. Den er viktig for Afghanistans framtid og gir det internasjonale samfunn en legitim samarbeidspartner støttet av bred afghansk enighet, sier Brende.

 - Jeg ønsker avtalen mellom de to presidentkandidatene Ashraf Ghani og Abdullah Abdullah velkommen. Den er viktig for Afghanistans framtid og gir det internasjonale samfunn en legitim samarbeidspartner støttet av bred afghansk enighet, sier Brende.

Presidentkandidatene Ashraf Ghani og Abdullah Abdullah signerte 21. september et dokument som fastlegger strukturen for en nasjonal samlingsregjering i Afghanistan. Den uavhengige valgkommisjonen har kunngjort at Ashraf Ghani blir landets valgte president og at Abdullah Abdullah blir "Chief Executive Officer".  Dette vil bli den første demokratiske endringen av regjeringsmakten i Afghanistan.

- De to kandidatene har levd opp til forpliktelsene de gjorde i avtalen av 12. juli og i kommunikeet av 8. august. Jeg setter stor pris på at Ghani og Abdullah og deres team nå har kommet fram til en avtale. Videre er jeg takknemlig for det arbeidet FNs spesialrepresentant Jan Kubis og utenriksminister John Kerry har bidratt med i denne forbindelse, sier Brende. 

Dannelsen av en ny regjering legger det nødvendige grunnlaget for videre internasjonal støtte til å bistå Afghanistan i arbeidet med å skape landets framtid.

- Jeg oppmuntrer den nye presidenten og "Chief Executive Officer" til å arbeide sammen for å danne en ny regjering som kan takle de utfordringene som Afghanistan står overfor. Jeg stoler på at den nye regjeringen vil bidra til stabilitet og sikkerhet og gi det afghanske folk den framtiden de fortjener. I denne sammenheng vil jeg igjen understreke at Norge er en langsiktig partner med Afghanistan, sier Brende.

Til toppen