Åfjord kommune skal forenkle utmarksforvaltningen

– Vi er opptatt av å forenkle og forbedre utmarksforvaltningen for å gjøre det enklere for både innbyggere, frivilligheten og næringsliv å forholde seg til, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Departementet tildeler Åfjord kommune 450 000 kroner for å forenkle utmarksforvaltningen i kommunen.

– Åfjord kommune har et variert og mangfoldig ressursgrunnlag i utmarka som de ønsker å ta mer i bruk. Å sikre en god og effektiv forvaltning av utmarksressurser vil bare bli viktigere fremover, nå som Åfjord kommune har vedtatt å slå seg sammen med Roan kommune. Jeg oppmuntrer kommunene til å begynne å jobbe sammen allerede nå, gjennom dette prosjektet, sier statsråd Sanner.

Prosjektet støttes som en del av departementets femårige forsøksordning for forenkling av utmarksforvaltningen.

Kommunen påpeker i søknaden at utmarkstjenestene i Åfjord kommune og regionen for øvrig er lite samordnet. De skal derfor jobbe for at brukere av utmarkstjenester skal finne all relevant informasjon på én plass, slik at de lettere får hjelp og veiledning, og slik at effektivising av forvaltningen kan frigjøre ressurser hos lokale utmarksforvaltere. I tillegg skal de øke kompetanse om utmarksforvaltning, både i administrasjonen og blant kommunens innbyggere.

– Jeg kommer til å følge spent med på hva de får til i Åfjord kommune, og ønsker dem lykke til med gjennomføringen av prosjektet, sier Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen