Derfor tror vi på Afrika

Innlegg i Dagens Næringsliv av utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Eivind Fjeldstad, direktør i norsk-afrikanske handelskammer (Naba).

Mange norske selskaper har lykkes i afrikanske land. La oss lære av disse selskapene.

Afrika er Europas nærmeste nabo og et kontinent med et stort vekstpotensial for norske bedrifter.

Det er fem hovedårsaker til at vi tror på mulighetene i afrikanske land:

  • Mange norske selskaper har allerede lykkes i afrikanske land. Dette er pionerer innen maritim sektor, fornybar energi, petroleumssektoren og sementindustrien. Flere sektorer har fulgt etter i land hvor disse er etablert, og nye land har kommet til. På ni måneder etablerte solenergiselskapet Scatec Solar det som da var det sørlige Afrikas største solcellepark i Sør-Afrika. Brorparten av arbeidsstokken kom fra de nærmeste landsbyene. It-selskapet Laboremus bruker kompetente ugandere fra sitt kontor i Kampala når de skal løse oppgaver for sine klienter i finanssektoren her hjemme. Yara International har i en årrekke levert kunstgjødsel til afrikanske bønder og er med på Afrikas grønne revolusjon. Det norske investeringsselskapet Spear Capital er medeier i en stor matvarekjede og meieribedrift i Zimbabwe, og kan vise til gode resultater.
  • Afrika gjør store teknologisprang – dette gjør kontinentet til et mer attraktivt marked. Den teknologiske utviklingen skjer lynraskt i mange afrikanske land. Gjennom telefonselskapet Safaricom har Kenya i en årrekke levert bank- og betalingstjenester via mobil, lenge før Vipps. En etiopisk kaffebonde kan nå sjekke råvareprisene via appen som knytter bonden til kaffebørsen i Addis Abeba. Strømleverandøren Mkopa gir kenyanerne mulighet til å kjøpe strøm via telefonen.
  • Afrikanske land ønsker å gjøre kontinentet til en felles handelssone – uten barrierer og toll. I dag skjer bare femten prosent av afrikanske lands utenrikshandel på kontinentet mens 60 prosent av handelen er med land i Europa. Planene om en felles handelssone vil bety at en etablering i ett afrikansk land vil gi tilgang til et langt større marked. Dette perspektivet bør norske bedrifter ha med seg når de utvikler fremtidsstrategier.
  • Afrikas raskt voksende befolkning skaper muligheter. I 2040 vil afrikanske land ha den største andel mennesker i arbeidsproduktiv alder. Minst ti millioner nye arbeidsplasser må skapes hvert år det neste tiåret for å holde tritt med befolkningsveksten.
  • Det er store forskjeller mellom land, men mange viktige indikatorer peker i riktig vei når det gjelder utvikling av rettsvesen og hvor enkelt det er å etablere en bedrift. Dette er faktorer som er avgjørende for at utenlandske investorer skal lykkes. Derfor er behovet for forutsigbare rammevilkår for investeringer, godt styresett og bekjempelse av korrupsjon sentralt i den politiske dialogen vi har med afrikanske land. Vi må jobbe langs flere spor og sammen med myndigheter, FN, Verdensbanken, næringslivet og frivillige organisasjoner om å løse de betydelige utfordringer som finnes i mange afrikanske land.

Afrikanske ledere ønsker å diskutere hvilke løsninger og hvilken teknologi som fungerer best og hvordan de beste synergiene med norske partnere kan skapes. La oss ta dem på ordet. Vi mener at en sterkere privat sektor og internasjonale investeringer kan bidra til flere arbeidsplasser – derfor vil regjeringen styrke næringsutviklingsposten i statsbudsjettet for 2018 med 338 millioner kroner.

Norfund – som bidrar til å skape tusenvis av arbeidsplasser gjennom investeringer i bærekraftige bedrifter i utviklingsland, er et av våre viktigste virkemidler for næringsutvikling og jobbskaping i Afrika. Norfund bidrar til bærekraftig vekst i Afrika gjennom blant annet investeringer i fornybar energi og landbruk.

Et viktig bidrag til å skape flere og bedre arbeidsplasser er satsing på yrkesopplæring. De som søker arbeid må ha kompetanse som er relevant for næringslivet. Derfor har regjeringen satt av 500 millioner kroner til etablering av yrkesopplæringsprosjekter som skal gi bedre samsvar mellom hva medarbeiderne kan og det bedriftene trenger.

Mer enn 125 norske bedrifter er nå samlet i det norsk-afrikanske handelskammer (Naba). De deler gjerne erfaringer om hva som skal til for å lykkes i afrikanske markeder. I november reiser kronprinsparet til Etiopia, Afrikas nest mest folkerike stat. Nærmere femti norske selskaper er med på reisen. De vil oppleve mulighetene i Afrika på nært hold.

Torsdag samler Nordic-African Business Summit næringslivsaktører fra Norden og Afrika i Oslo. På årets møte deltar Ghanas visepresident og ministere fra Uganda, Egypt, Nigeria og Sudan.

Til toppen